GARANȚII ASIGURĂRI

Garanție de participare la licitație

Polița de Garanție de participare la licitație este un instrument de garantare validat prin lege ce se poate utiliza în cazul participarii cu oferta la licitații. Art. 86 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevede urmatoarele:

     “(1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.

      (2) Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

      (3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:

            a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau

            b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

     (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul:

            a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;

            b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări;

            c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.” 

Garantia are rolul de a proteja Beneficiarul in fata oricarui comportament necorespunzator al Ofertantului, pe intreaga perioada de valabilitate a ofertei depuse. Prin polita, Asigurătorul se angajează ferm să garanteze faţă de Beneficiar (Autoritatea Contractanta) îndeplinirea obligaţiilor decurgând din oferta de participare la licitaţie, în limita sumei asigurate (contravaloarea garantiei de participare la procedura de atribuire, specificata in fisa de date), pentru urmatoarele riscuri asigurate:

         1) Asiguratul (Ofertant) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

         2) Asiguratul (Ofertant) castiga licitatia dar refuzat sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei;

         3) Asiguratul (Ofertant) castiga licitatia, dar nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei.

Pentru sume asigurate mai mari de 100.000 lei, asiguratorii pot solicita ca si contragarantie un bilet la ordin avalizat sau o fila cec. De la sucursalele societatilor comerciale de nationalitate straina constituite în Romania, se accepta ca si contragarantii inclusiv scrisori de la societatea-mama (parent company guarantee sau corporate guarantee).

Dintre avantajele asigurarii de Garantie participarea la licitatie enumeram urmatoarele:

        – costul redus

        – emiterea rapida

        – flexibilitatea

        – protejarea capitalului de lucru

Un aspect foarte important care trebuie punctat: desi sunt emise de o societate de asigurare, aceste polite de garantii nu functioneaza ca o asigurare obisnuita. Astfel, ASIGURATUL are obligatia de a returna ASIGURATORULUI sumele ce se vor plati de catre aceasta in favoarea BENEFICIARULUI cu titlu de despagubire.

Pentru sume asigurate mai mari de 100.000 lei, societatile de asigurari efectueaza o analiza economico-financiare inainte de a inainta vreo oferta. Documentele necesare pentru aceasta analiza sunt urmatoarele:

        – Ultimele doua bilanturi incheiate;

        – Ultima balanta incheiata;

        – Fisa de date sau numarul anuntului / invitatiei de participare din SEAP.

Copyright © 2022 Lion Broker de Asigurare și Reasigurare