GARANȚII ASIGURĂRI

Garanție de bună execuție

Polița de Garanție de bună execuție este un instrument de garantare validat prin lege ce poate fi folosit pentru constituirea garantiei solicitate de autoritatile contractante prin contractele de lucrari / prestarii servicii / furnizare. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevede urmatoarele:

Art.86
      (2) Garantia trebuie sa fie irevocabila.
      (3) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa:
            a) Conditionat, respective dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau
            b) Neconditionat, respective la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
      (4) Autoritatea contractanta nu are dreptul:
            a) De a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de catre o anumita societate bancara ori societate de asigurari, nominalizata in mod expres in documentatia de atribuire;
            b) De a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de catre societati bancare sau numai la cele care sunt emise de catre societati de asigurari;
            c) De a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garantie in oricare dintre formele prevazute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, in cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garantiei.
55. La articolul 90, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 90
       (1) De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator.

Polita de Garantie buna executie acopera plata in favoarea Beneficiarului a unei despagubiri, in situatia in care Asiguratul a incalcat obligatiile sale cu privire la Contract. Se pot debloca si garantii deja constituite pentru contracte mai vechi, prin inlocuirea cu o polita de garantie buna executie.

Pentru emiterea politelor, asiguratorii pot solicita ca si contragarantie un bilet la ordin avalizat sau o fila cec. De la sucursalele societatilor comerciale de nationalitate straina constituite în Romania, se accepta ca si contragarantii inclusiv scrisori de la societatea-mama (parent company guarantee sau corporate guarantee).

Dintre avantajele asigurarii de Garantie garantie buna executie enumeram urmatoarele:

        – costul redus

        – emiterea rapida

        – flexibilitatea

        – protejarea capitalului de lucru

Un aspect foarte important care trebuie punctat: desi sunt emise de o societate de asigurare, aceste polite de garantii nu functioneaza ca o asigurare obisnuita. Astfel, ASIGURATUL are obligatia de a returna ASIGURATORULUI sumele ce se vor plati de catre aceasta in favoarea BENEFICIARULUI cu titlu de despagubire.

Pentru a obtine o polita de Garantie buna executie, o companie trebuie sa intruneasca anumite criterii de eligibilitate si din acest motiv, societatile de asigurari efectueaza o analiza economico-financiare inainte de a inainta vreo oferta. Documentele necesare pentru aceasta analiza sunt urmatoarele:

        – Ultimele doua bilanturi incheiate;

        – Ultima balanta incheiata;

        – Contractul de lucrari.

Copyright © 2022 Lion Broker de Asigurare și Reasigurare